Forside

 

 

 

 

Velkommen til norsk Kroppsbygging og Fitness!

 

 

 

Norges Kroppsbygger- og Fitnessforbund arrangerer stevner vår og høst i Norge.

Utøvere fra landets mange klubber kan der vise frem sine treningsresultater.

For mange gir det ekstra motivasjon til en sunn livsstil, når man jobber mot et tøft mål.

God mental og fysisk helse er en nøkkel for å klare å gjennomføre en stevne-forberedelse. Kunnskap om hva kroppen trenger av næring og trening er også essensielt.

 

 

 

Poseringene og vurderingen av kroppens symmetri, muskelutvikling og definisjon

gjøres etter faste kriterier/regler. Estetisk fysikk med proporsjoner i balanse foretrekkes fremfor stort volum i muskelmasse. Harmoniske og flotte poseringer krever at muskulatur og ledd er friske og tøyelige, noe som gjenspeiler god fysisk helse.

 

 

Det å mestre en kontrollert vektreduksjon og returnere til sunn fettprosent i etterkant,

er en prestasjon som er ekstrem for kroppen og det mentale, men også veldig lærerikt. Dersom du synes det virker spennende å delta i et slikt stevne, vil vi anbefale deg å ta kontakt med en av klubbene våre, helst den som er nærmest der du bor.

Du er velkommen til å bli medlem i en klubb og i NKF,

også selv om du ikke har bestemt deg for å konkurrere.

 

 

Råd til deg som vurderer å være med i et Kroppsbygger/Fitness-stevne:

 

Før du starter en stevneforberedelse er det bra om du har opparbeidet deg muskelmasse over gjennomsnittet. Det er bra om du er glad i kroppen din før du starter en konkurranseforberedelse slik at du har mental styrke til å tåle at noen skal mene noe om kroppen din. Vit at det er muskelutvikling og den jobben du har lagt ned i trening og kosthold som premieres, og ikke hvordan du er. Forstå at du av helsemessige årsaker bør returnere til sunn fettprosent etter at konkurransen er over. Dersom du ikke har

kunnskap til å styre dette selv, anbefaler vi deg å vente til du har opparbeidet deg

kunnskap selv, eller søke hjelp via klubben din.

 

Velkommen til et inkluderende og positivt treningsmiljø!

 

 

************************************

 

 

 

IFBB HAR KOMMET MED NOEN SMÅ ENDRINGER PÅ

OBLIGATORISKE POSERINGER FOR MENS BODYBUILDING OG CLASSIC BODYBUILDING.

 

SE INFO OM ENDRINGENE UNDER FANEN "KATEGORIER"

 

 

********************************

 

 

 

Bli medlem av vår Facebook gruppe!